Vedute di Siracusa

Noto - piazza Municipio - Siracusa
Noto - piazza Municipio
Noto - piazza Municipio - Siracusa
Noto - piazza Municipio
Castello di Mazzarino - Siracusa
Castello di Mazzarino
Cattedrale di Noto - Siracusa
Cattedrale di Noto
Orecchio di Dionisio - Siracusa
Orecchio di Dionisio
Teatro greco - Siracusa
Teatro greco
Tempio di Apollo - Siracusa
Tempio di Apollo